Stjær, Jyllands Hjerte - Et godt sted at bo

En landsby med natur, aktivitet og fællesskab

Trampesti på vej mod fugletårnet

Trampestier og sankespor

Området omkring Stjær og Storring byder på cirka 35 km skønne trampestier, som binder Stjær, Storring og nabolandsbyen Søballe sammen med de tre skovområder Stenskoven, Bakkeskoven og Præstegårdsskoven i et net af stier. Trampestierne går både i det åbne land, gennem skove, forbi Stjær Kirke og Storring Kirke, igennem en spændende nedlagt grusgrav og langs engdraget i bunden af Aarhus Ådal. Der er fantastiske udsigter og meget varieret natur. I Stenskoven er der forbindelse til Tåstruplandet og fredningen syd for Harlev - et 221 ha stort fredet naturområde.

Du kan finde kort med trampestierne her Kort over vandreture og shelters

Desuden kan du hente en folder i folderkassen ved bla kirkens P-plads i Stjær.

En udvalgt del af trampestierne er udlagt til et vildt spiseligt spor. Her er det muligt at lede efter spiselige urter og planter såsom spansk kørvel, løgkarse, skovsyre og humle. Der er lavet en folder, som viser de områder, hvor der kan sankes vilde planter, og hvor du kan læse mere om de planter, der kan indsamles i området. Sankefoldere er tilgængelige i folderkassen ved parkeringspladsen i Præstegårdsskoven.

Om Stjær Trampestilaug

Trampestierne er opstået som resultatet af et samarbejde mellem frivillige fra området, der skaber og vedligeholder stierne, og et stort antal lodsejere, som har bakket op om og givet lov til, at stierne er blevet etableret.

Stjær Trampesti Laug er en gruppe under Stjær Sogns Borgerforening, som har som mål at skabe et net af simple stier og ruter i området, der blandt andet kan forbinde Stjær, Storring og Søballe og give adgang til skove og andre naturområder. Har du lyst til at være med, så kontakt os. Læs mere om Trampestilauget

Pas godt på naturen og efterlad kun dine fodspor.