Stjær, Jyllands Hjerte - Et godt sted at bo

En landsby med natur, aktivitet og fællesskab

Udsigt til den gamle grusgrav

Den gamle grusgrav

I en gammel nedlagt grusgrav lige syd for Stjær er der opstået et utrolig spændende stykke natur med stejle skrænter, stier, vandhuller og et meget varieret dyre- og planteliv. Der er opstillet et bord-bænkesæt, hvor man kan nyde sin mad med udsigt ud over området.

Naturområdet er opstået, da ejeren - efter endt udgravning af sand og grus omkring 2010 - fik lov til at lade området henligge i stedet for at reetablere grusgraven til landbrugsjord.

Turen gennem grusgraven kan kombineres med en tur i Bakkeskoven, som er forbundet via stier, se her:

Sti igennem den gamle grusgrav