Stjær By-Portal

Jyllands hjerte - Stjær huser ca. 1000 Stjærboere, Skanderborg kommunes måske bedste skole og et mangfoldigt foreningsliv.

 
Bliv medlem af Stjær Sogns Borgerforening
Meld dig ind her eller kontakt vores kasserer på kasserer@stjaer.net

Betaling til konto 9436 - 4340018570 eller MobilePay 52920

HUSK at skrive din adresse i overførslen til os.

Stjær Sogns Borgerforening

Borgerforeningen bakker aktivt op om livet i Stjær og de mange foreninger, projekter & fællesskaber i byen.

At vedligeholde alt dette kan kun ske forbi vi har betalende medlemmer.

HUSK derfor at betale dit medlemskab! Det gør nemlig at vi kan blive ved med at have et aktivt lokalmiljø.

Medlemskab kun 300 kr./år for familier og 150 kr./år for personligt medlemskab.

På forhånd tak for din opbakning!

Til gavn for byen

Borgerforeningen er en paraplyorganisation, som varetager en lang række fælles interesser til gavn for byen:

Stjærboere til Skt. Hans

Formål

Stjær Sogns Borgerforening er en medlemsejet forening.

Hovedopgaven for Borgerforeningen er at drive, vedligeholde og forbedre vores fælles hus, forsamlingshuset, samt drive www.stjaer.net

Derudover skal foreningen varetage Stjær Sogns beboeres fælles interesser i forhold til kommunen og andre myndigheder, samt i øvrigt virke for fremme af fællesskabet mellem beboerne.

Det kan for eksempel være, at lave kulturelle arrangementer, der skaber liv i byen og giver os kendskab til hinanden.

For at vi kan få succes med opgaverne, er det nødvendigt med opbakning fra sognets beboere. Derfor er det vigtigt, at også DU er medlem af Stjær Sogns Borgerforening.

Generelle henvendelser til borgerforeningen sendes til email: borgerforening@stjaer.net

Bestyrelse 2019/2020

Bestyrelse med tilhørende ansvarsområder.

Nikolaj Henningsen (formand)

Toftkjærvej 13, 8464 Stjær

Telefon: 23 80 85 66

Email: formand@stjaer.net

Henrik Møller Ravn (kasserer)

Pebbelparken 34, 8464 Stjær

Telefon: 20 25 82 83

Email: kasserer@stjaer.net

Morten Breum (næstformand)

Kollens Møllevej 53, 8464 Stjær

Telefon: 51 96 10 59

Email: breum85@yahoo.dk

Jeanine Marie Bonadies (bestyrelsesmedlem)

Pebbelparken 9, 8464 Stjær

Telefon: 26 51 82 35

Email: dajkah@hotmail.com

Helene Simoni Thorup

Stjærvej 70, 8464 Stjær

Peter Person (bestyrelsesmedlem)

Jeksenvej 15, 8464 Stjær

Telefon: 23 74 46 00

Email: peterperson1808@gmail.com

Monica Bjørn Korsholm

Jesper Lumbye Andersen (bestyrelsesmedlem)

Østerbro 10, 8464 Stjær

Noelia Albert (bestyrelsessuppleant)

Stjær Bakker 3, 8464 Stjær

Poul M. Pedersen (revisor)

Nygårdsparken 25, 8464 Stjær

Jens Moth Andersen (revisor)

Pebbelparken 7, 8464 Stjær

Bjarne Schøler Sørensen (revisorsuppleant)

Kollens Møllevej 26, 8464 Stjær

Skanderborg Kommunes borgmester Frands Fischer (2019) på besøg og til rundvisning med Helene, Nikolaj og Peter fra borgerforeningens bestyrelse.

Borgmester Frands Fischer (2019) og 3 medlemmer af SSB Bestyrelse