Stjær, Jyllands Hjerte - Et godt sted at bo

En landsby med natur, aktivitet og fællesskab

Sten ved Tåstruplandet

Stjær Stenskov & Tåstruplandet

Nordøst for Stjær ligger den frodige bøgeskov Stjær Stenskov (20 ha). Skoven blev fredet allerede i 1962 og udpeget som ‘National Geologisk Interesseområde’ på grund af de mange store og små sten i skovbunden. De ligger så tæt, at det kaldes for stenbestrøninger, og disse er sjældne i Danmark. Stenene menes aflejret ved den seneste istid, og tidligere var sådanne stenbestrøninger almindelige i det danske landskab. For nærmere information om fredningen af Stjær Stenskov kan du trykke her.

I 2019 blev der gennemført endnu en fredning i området, som skabte et meget stort sammenhængende naturområde bestående af ‘Lillering Skov, Tåstrup Sø og Mose samt Stjær Stenskov og Søskov’. Området er 221 ha stort og har fået navnet ‘Tåstruplandet’. Skrænterne rundt om Tåstrup Sø rummer både kildevæld og væld-bække, og særligt i Stjær Sten- og Søskov er kilder og væld rige på kalk. Denne kombination danner grundlag for forekomst af flere ualmindelige plantearter. For nærmere information om fredningen ‘Lillering Skov, Tåstrup Sø og Mose samt Stjær Stenskov og Søskov’, kan du trykke her.

Der er etableret talrige stier i det fredede område, her i blandt den 9 km lange vandrerute ‘Tåstruplandet Rundt’ - ligesåvel som der er mange gode stier i Stenskoven. Undervejs i terrænet kan du finde flere infotavler, der fortæller om områdets natur, kultur og landskabshistorie.

Find kort og beskrivelser af ruterne her:

Anemoner i Stenskoven