Stjær, Jyllands Hjerte - Et godt sted at bo

En landsby med natur, aktivitet og fællesskab

Gammelgård Sø

Præstegårdsskovene & Gammelgård Sø

Sydvest for Storring ligger et stort samlet naturområde bestående af Præstegårdsskovene og Gammelgård Sø. Præstegårdsskovene består af Gammeldam, Langskov og Søhave/Søskoven, og udgør tilsammen et område på 35,2 ha. Kirkeskoven drives af menighedsrådet og stilles til rådighed for områdets mange lokale interesser. Her er bl.a. et stilleområde, og Gammeldam er udlagt til urørt skov. Præstegårdsskoven har en artsrig skovbundsvegetation, hvor man blandt andet kan være heldig at finde den sjældne orkidé tyndakset gøgeurt.

Gammelgård Sø blev afvandet i 1930’erne. De seneste 30 år har der været et ønske om at genskabe søen. Naturstyrelsen har nu opnået enighed med lodsejerne i området, og søen genskabes efter planen i foråret 2023, hvor pumperne slukkes. Projektet er et led i klimaindsatsen på tørveholdige lavbundsjorde.

Ude i Gammelgård Sø har der ligget en gammel borg, kaldet Sandgravvold, placeret på en borgø. Ifølge traditionen har det været Rane Jonsens borg. Han var Erik Glippings kammermester og spillede ifølge overleveringen en lidet flatterende rolle ved kongemordet i Finderup Lade i 1286. Ud til borgen var en 300 meter lang og 3 meter bred egetræsbro. Brostolperne blev fjernet i 1957 med hejseværk, hvorefter området blev dybdepløjet - og alle synlige spor forsvandt.

-Kort over Præsteskovsruten

Trampesti ind i skoven