Stjær, Jyllands Hjerte - Et godt sted at bo

En landsby med natur, aktivitet og fællesskab

Stjær Kirke set fra øst

Stjær Kirkes Historie

Historiske informationer om Stjær Kirke. Man kan se billederne i fuld størrelse ved at klikke på dem.

Framlev hr., Århus amt, Århus stift. Østjylland. Kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over en skråkantsokkel. Især skibets sydmur er noget omsat. Norddøren kan spores. I nordsiden ses et romansk vindue. Tårnet er opført i sengotisk tid, våbenhuset er fra 1875.

Sydportalen dateres til o.1150. Portalen har et par trekvartsøjler og fine karmrelieffer samt en overligger med indhugget tympanon. Tympanonfeltet har tre profiler med rundstave, den inderste er den tykkeste og forløber harmonisk over i karmstenens halvsøjler. Overliggerens hjørner har to oprejste dyr, en vinget okse og en vinget løve, der symboliserer evangelisterne Lukas og Markus.

I tympanonfeltet ses i midten den korsfæstede Kristus, armene er strakt lige ud og Kristus står, han hænger ikke. Omkring Kristus står mod vest Stefaton med eddikesvamp og Maria, mod øst står Longinus og Johannes Evangelisten med bog. Longinus peger på sit øje, derfor kan han identificeres, normalt står Longinus på Kristus højre side, idet sidevundet er i denne side.

Reliefferne på karmstenene er ret ejendommelige. Mod øst svæver en engel over en oprejst løve. Mod vest ses en oprejst løve, der har fået Samson til rytter, med sine hænder sønderriver han dens kæber. Han bærer hjelm og lang fletning ned ad nakken, det lange hår er tegnet på hans kraft. Armenes stilling er højst ejendommelige, men man kan ikke nægte, at det er lykkedes for stenmesteren at give udtryk for smidigheden.

Stjær Kirke set fra syd-vest

Over Samsons bøjede nakke ses en næsten ulæselig indskrift. Her står bl.a. "Hesge" eller "Esge", hvilket kan være stenmesterens navn. Da han bytter lidt om på bogstaver og i en anden indskrift røber manglende kendskab til latin, har man givet ham tilnavnet "Stenmesteren der ikke kunne stave".

Stjær Kirke set fra syd-øst

Sydportal

Karmsten mod vest

Sydportal - tympanon

M. Mackeprang: Jydske granitportaler (Andr. Fred. Høst & Søns Forlag. København 1948) Det store værk til belysning af jyske kirkeportaler, en del om Stjær kirkes portaler (sidehenvisninger s. 345) Af samme M. Mackeprang: Jydske Granitkirker

Korbuen er ændret i forbindelse med indbygningen af korets hvælv i sengotisk tid. Skibet har bjælkeloft. Altertavlen er fra 1863 med maleri af C. Overgaard fra 1896, prædikestolen er samtidig med tavlen.

Den romanske granitfont har løver omgivet af akantusranker på kummen, på den firkantede fod ses fugle og løver samt hjørnehoveder (Mackeprang 262f). Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Østjyske løvefonte - Smågrupper og enligtstående - Voer-Stjærgruppen.

Skibet set mod øst

Døbefont