Stjær, Jyllands Hjerte - Et godt sted at bo

En landsby med natur, aktivitet og fællesskab

Stjær Trampesti Laug

Stjær Trampesti Laug er en helt åben gruppe under borgerforeningen i Stjær, der gerne vil bidrage til lokalsamfundet ved at udvikle og formidle aktiviteter og adgang til landskabet, naturen og skove i lokalområdet.

Ruter

Mission

Vores mission er at gøre det endnu mere attraktivt at bo i vores lokalområde ved at skabe sammenhængende trampestier mellem landsbyerne, naturområderne og skovene i lokalområdet - og samtidig fremme fællesskabet omkring det.

Vision

Stjær Trampesti Laug er sat i verden for at skabe noget til gavn for lokalsamfundet.

Mål

Det er vores mål at:

og dermed give alle mulighed for gode oplevelser når man bevæger sig ud i naturen og landskabet.

Tilgang

Vi vil:

Grundlag

Færdsel i naturen, hvad enten det foregår til lands eller til vands, foregår selvfølgelig altid med respekt for naturen og eventuelle ejere af de områder, hvor du færdes. Generelt gælder det, at alle har ret til at færdes i naturen, men at adgangen kan være begrænset - f.eks. i forbindelse med militære områder, ved fredede områder og i reservater.

Skove

I private skove

I offentligt ejede skove

Udyrkede arealer

Større aktiviteter i skove og på udyrkede arealer kræver som regel ejerens tilladelse, og - uden for statsskovene - altid ved arrangementer med over 30 deltagere.

Mere info

Følg også med på Facebook gruppen Stjær Trampesti Laug

Se kort over trampestierne på spor.dk

Kontakt

Helene Simoni, Stjærvej 70, Stjær – helene@simoni.dk

Hanne Øvlisen, Tujavej 16, Stjær – hanne@ovlisen@gmail.com

Hans Brok-Brandi, Vesterbro 2, Stjær – hans@brokbrandi.dk

Et af de mange tramepsti-skilte