Stjær By-Portal

Jyllands hjerte - Stjær huser ca. 1000 Stjærboere, Skanderborg kommunes måske bedste skole og et mangfoldigt foreningsliv.

 

Stjær i Udvikling

Støt Stjærskolen

Borgermøde

Tirsdag d. 4. februar 2020 arrangerede Stjær i Udvikling borgermøde i samarbejde med Stjær Sogns Borgerforening, Skolebestyrelsen for Stjærskolen, Stjær Boldklub, Storring-Stjær Sogns Menighedsråd, Ervervlivet i Stjær & Stjær Kulturkraftværk.

Over 360 mennesker mødte op. De fik på 2 timer en gennemarbejdet og fagligt funderet gennemgang af Skanderborg Kommunes positive udfordringer med voksende børnetal og de scenarier, som Stjærskolen indgår i.

12 byrådsmedlemmer deltog i mødet sammen med TV2 Østjylland, Midtjyllands Avis, Uge-Bladet Skanderborg, DR P4 Østjylland (Indslag 01:25:05 og 02:25:06) og TV Aarhus.

Der var tid til spørgsmål de sidste 20 minutter og flere byrådsmedlemmer deltog i debatten. Efter mødet var der flere deltagere, som ønskede at få udbygget deres viden om Stjærskolen og den kvalitet som Stjærskolens udskoling leverer samt de scenarier, hvor Stjærskolen hjælper kommunen som helhed.

Mange efterspurgte slides fra gennemgangen, de fås her: Slides fra borgermødet d. 4. februar 2020

Læs mere om mødet i pressemeddelelsen

Tidslinie

Arbejdet med at højne kvaliteten på skolerne i Skanderborg Kommune samt sikre pladsen til de forventede mange nye børn foregår frem til efteråret 2020.

Eventuelle ændringer forventes at have effekt fra starten af skoleåret 2021/22.

Der er kommunalvalg d. 16. november 2021. Det giver god tid for alle parter til at arbejde med at finde langtidsholdbare og kommunalt såvel som lokalt bæredygtige løsninger.

Om Stjær i Udvikling

Borgergruppen Stjær i Udvikling samler og koordinerer indsatsen for at udvide udskolingen på Stjærskolen. Gruppen blev dannet efter det indledende tingstedsmøde om den nye skolestruktur.

Teamet bag borgermødet d. 4. februar:
Teamet bag borgermødet d. 4. februar

Stjær i Udvikling understøttes af de talrige foreninger, fællesskaber og nytænkende tiltag som borgerne i Stjær gang på gang går ind i for at skabe en levende landsby med plads til alle, engagement og ejerskabsfølelse på tværs af generationer, interesseområder og demografi.

Stjær er en aktiv by, hvor fællesskabet er i centrum, og hvor borgerne sammen skaber gode rammer for et godt landsbyliv.

Det ses blandt andet ved: