Stjær, Jyllands Hjerte - Et godt sted at bo

En landsby med natur, aktivitet og fællesskab

Kloakseparering i Stjær

Projektet

Kontakt Skanderborg Forsyning

Ingeniør Steffen Thorsgaard

Tlf. 87 93 93 63

sth@skanderborgforsyning.dk

Ingeniør Andreas Ravn-Andersen

Tlf. 87 93 93 11

ara@skanderborgforsyning.dk

Kontakt Skanderborg Kommune Spildevand

Ingeniør Sabrina Baumgardt

Tlf. 87 94 77 90

spildevand@skanderborg.dk

Borgermøde vedrørende kloakseparering af Stjær

Den 11. november 2020 blev der afholdt online borgermøde om projektet. Borgermødet var arrangeret af Stjær Sogns Borgerforening i samarbejde med Skanderborg Forsyning og Skanderborg Kommune.

Proces

Ofte stillede spørgsmål

På online-borgermødet blev der stillet en række spørgsmål til repræsentanterne fra Skanderborg Forsyning og Skanderborg Kommune. Følgende opsummerer en række af de spørgsmål, der blev stillet på mødet:

Jeg har en kælderskakt med et afløb, som måske er under det nye brøndniveau, hvad gør jeg?

Der laves individuel sagsbehandling på alle lyskasser og kælderskakter - kontakt kommunen på spildevand@skanderborg.dk

Hvis man allerede har forberedt separatkloakering på sin egen grund, kan I så grave det de nye stikledninger ned der?

Få kloakmesteren, der har lavet det til at sende en såkaldt klarmelding til kommunen.

Hvor meget kan man regne med, at det typisk koster for én selv?

Er der er mulighed for, at man nedsiver regnvandet på sin egen grund med f.eks. en faskine, godkendelse, regler, retningslinjer?

Hvor lang tid er der gravet op?

Man skal forvente, at der typisk vil være to dage, hvor man ikke kan komme med bil ind på sin grund, mens stikledningen graves ned til ens matrikel. Der vil dog altid være adgang til fods.

Er der specielle hensyn, som entreprenøren bør tage, så kontakt ham umiddelbart inden han går i gang hos dig.

Er der andet, der bør blive gravet ned, når man nu alligevel er i gang, f.eks. fibernet eller fjernvarme?

Kan de gamle kloakker genbruges?

På et stykke af Tåstrupvej og på Stjærvej ind mod skolen, er de eksisterende kloakker placeret i baghaven væk fra vejen - hvad kommer der til at ske her?

Man er klar over problemstillingen og arbejder på at finde en løsning, som tager hensyn til borgerne. Der er ikke fundet en løsning endnu.

Skal man selv betale det hele, hvis man bliver nødt til at flytte alle kloaktilslutninger fra baghaven og om til forhaven ud mod vejen?

Ja, man skal selv betale for det, der skal laves på ens egen matrikel.

Hvor kan man få tegninger over hvor el, fiber, gas, vand og kloak er på ens grund i forvejen?

Byggesagsarkivet hos Skanderborg Kommune:

Må man godt vaske bil i sin egen indkørsel, efter der er lavet kloakseparering?

Nej, regnvandsafledningen renses ikke så omhyggeligt som kloakvand. Derfor vil sæbe og f.eks. bremsestøv ikke være tilstrækkeligt bort renset. Bilvask skal derfor fremover foregå på steder, hvor der er korrekt spildevandskloakering for at skåne vandmiljøet.