Stjær, Jyllands Hjerte - Et godt sted at bo

En landsby med natur, aktivitet og fællesskab

Stjær i Udvikling / Fremsyn & Planer

Stjærs Udviklingsplan

I foråret i 2018 sendte Byrådet en opfordring ud til alle landsbyerne i Skanderborg Kommune: Hvad er Jeres udviklingsplan? Hvilken landsby vil I gerne være om 5, 10 eller 20 år?

Stjær var en af de landsbyer, som greb politikernes udfordring. En stor åben proces tog sin begyndelse. Der blev indsamlet input på flere borgermøder, både på skolen og i forsamlingshuset. Planen fik byens mandat og til sidst blev den præsenteret for politikerne og administrationen på Fælleden i oktober 2018. Vi kom frem til, at den fremtidige udvikling af Stjær bør bygge på følgende grundlag:

Det er borgerforeningens klare mål at arbejde for, at Stjær fortsat forbliver en LANDSBY med masser af fællesskaber - og et rigtig godt sted at bo for folk i alle aldre. Stjær skal udvikles, så der fortsat værnes om landsbyens historie, særlige miljø og gode fællesskaber - og det skal gå hånd i hånd med nye tiltag, som f.eks. nye udstykninger og forbedringer af de trafikale forhold. Læs rapporten fra 2018 her: ‘Stjær i Udvikling’

Kommuneplanen 2021-32

I Kommuneplanen 2021-32 kan man læse om Skanderborg Kommunes planer for Storring og Stjær. Læs Kommuneplanen her

Landdistriktspolitikken

I 2021 vedtog politikerne i Skanderborg Kommune en landdistriktspolitik, som man er forpligtet til at leve op til. Læs landdistriktspolitikken her

Idéoplæg - Ny daginstitution i Stjær

Byrådet har i budgettet afsat i alt 22,1 mio. kr. til en ny daginstitution i Stjær

Læs ideoplægget her

Skal der noget om Boldklubbens planer om udvidelser / nyt klubhus? https://www.galtenfolkeblad.dk/lokalnyt/stjaer-boldklub-vil-ikke-vente-i-aarevis-paa-nyt-klubhus

Grøn Omstilling i Stjær

I perioden gennemførte Stjær projektet "Bæredygtighed for alle i Stjær - GRØNNE HANDLINGSPLANER" 1. jan 2020-1.nov 2021. Du kan læse mere om i folderen: GRØN Omstilling i Stjær. INFOfolder. Efter projektet blev erfaringerne samlet i en PIXI MANUAL til nye bæredygtige Landsbyprojekter.

Storring-Stjær Borgerforening er nomineret til Grøn Skanderborg Prisen 2022!

Se lille video her: https://fb.watch/jB5vnMvgeX/