Stjær, Jyllands Hjerte - Et godt sted at bo

En landsby med natur, aktivitet og fællesskab

Bålhygge i Stjær
Flere artikler ➜

Ungdomsklubben i fare

Ungdomsklubben i fare for at blive nedlagt efter nytår

Indlæg af Jesper Nothlev, Formand for forældrebestyrelsen ved Klubberne Værestedet.

Som følge af harmoniseringsforslag på klubområdet, som et flertal af Familieudvalget i Skanderborg Kommune har indstillet til vedtagelse i byrådet, kan en af konsekvenserne blive at der efter nytår ikke vil være et lokalt tilbud om ungdomsklub til de unge i Stjærområdet.

Klub og ungdomsklub fungerer i dag som en helhed under dagtilbudsloven. Familieudvalgets formand, Jonna Grønver fra Venstre, ønsker at styrke skole og ungdomsskole ved at lægge klubben ind under skolen (SFO2) og ungdomsklubben ind under ungdomsskolen. Ungdomsskolen er ikke forpligtiget til at tilbyde et lokalt tilbud i Stjær. Derfor risikerer vi, at der efter nytår ikke vil være et ungdomsklub tilbud i Stjær.

Samme politiker har for øvrigt ytret sig i pressen, med en ide om at nedlægge udskolingen (7-9. Klasse) på Stjærskolen, hvilket i hendes øjne også kunne medvirke til at løse et pladsproblem i børnehaven. Dyrere at gå i klub
En anden konsekvens af forslaget bliver at forældrebetalingen for miniklub og juniorklub vil stige mærkbart. Mini-klubben bliver lagt ind under SFO’en rent takstmæssigt, hvilket betyder en årlig prisstigning i omegnen af 6-7 tusinde kr. For den øvrige del af klubben er stigningen ’kun’ på 2-300 kr. om måneden, hvilket svarer til næsten en fordobling.

Sidste årsmøde i klubben
Den 21. november kl. 19.00 afholdes det sidste årsmøde i klubben. Forslaget medfører at forældrebestyrelsen nedlægges. Derfor kan du som forældre roligt møde op til dette årsmøde. Der er ikke valg til bestyrelsen. Bestyrelsen vil aflægge beretning og aftenens tema vil være en uddybning af de konsekvenser og muligheder der ligger i harmoniseringsforslaget. Vi mener det er afgørende for vores lokalområde, at der et sammenhængende lokalt tilbud til de unge. Det budskab kan du være med til at støtte op om ved at tilmelde dig og møde op til det sidste årsmøde i Klubben.