Stjær, Jyllands Hjerte - Et godt sted at bo

En landsby med natur, aktivitet og fællesskab

 

Trafikken i din landsby

Landsbysamvirket i Skanderborg Kommune planlægger at afholde en temaaften om "Trafikken i din landsby" i august eller september. Hvis du er interesseret i at deltage som en af repræsentanterne fra Stjær, så send en email til formand@stjaer.net (inden for en måned) og jeg vil sørge for, at du får nærmere informationer når tid og sted er fastlagt.

Her følger Landsbysamvirkets information om baggrunden for temaaftenen:

Trafikken i din landsby?

I Landsbysamvirket har vi længe haft fokus på trafikken i landsbyerne, og har måttet erkende, at det er et meget bredt område at beskæftige sig med.

For det første er alle vore landsbyer meget forskellige. Nogle ligger i fred og ro for enden af verden, andre er gennemkørsel for daglig pendlertrafik, andre for tung kørsel eller arbejdskørsel i perioder. Desuden opleves trafikken helt forskelligt af den landsbyboer, der bor lige på hjørnet til den befærdede vej, hvor hele landsbyen skal sluses ud og ind hver morgen og aften, eller den beboer der lever tilbagetrukket i det vedhæftede lille parcelhus-område. Hver landsby har tilsyneladende også sin egen trafik-tosse som ser temmelig flot på almindelige færdselsregler. Faktisk viser målinger, at det ofte er landsbyens egne beboere der overtræder hastighedsgrænser mv. Tryghed, fartdæmpning mm.

Man kan kort sagt ikke sige noget entydigt om trafikken i vore 42 landsbyer, og den indsats man kan gøre for at forbedre tryghed i trafikken er ikke bare et spørgsmål om chikaner til fartdæmpning, men kan lige så vel være et behov for bedre oversigtsforhold eller psykologiske midler som tydelige hastighedskontroller eller andet der kan påvirke den daglige trafik. I mange af vore landsbyer har beboerne gennem deres foreninger i samarbejde med Vej og Trafik fundet frem til mangeartede, velfungerende fælles løsninger. Vi kan nævne landsbyer som Tebstrup, Tørring, Fruering…….m.fl. Landsbyer hvor borgernes sunde fornuft og snilde løsninger spiller sammen med en kommunal indsats. Men der findes også mange landsbyer, hvor der stort set ikke er taget initiativer.

Landsbysamvirket vil gerne agere som en løftestang for at sætte fokus på disse muligheder og vi har et tæt samarbejde med Vej og Trafik, der også gerne deltager i en kampagne for at sikre bedre trafik i lokalområderne.

Invitation til Møde?

Nærværende brev skal derfor ses som en føler til alle landsbyer, om det kunne være af interesse at få beskrevet nogle af de tiltag der er gjort rundt omkring i kommunen? I Landsbysamvirket arrangerer vi gerne i samarbejde med Vej og Trafik et større møde, hvor man vil kunne få belyst de muligheder, der måtte være for den enkelte landsby gennem eksempler på hvad der allerede er blevet udført.

Har det nogen interesse så besvar venligst denne mail inden udgangen af maj. Så lægger vi os straks i selen for at lave et spændende program til en ”lokal” trafik-aften i august eller september.

Landsbysamvirket i Skanderborg Kommune