Stjær By-Portal

Jyllands hjerte - Stjær huser ca. 1000 Stjærboere, Skanderborg kommunes måske bedste skole og et mangfoldigt foreningsliv.

 

Storring Vandværk - Mulig forurening

Der har fundet et udslip af sprøjtemidler sted umiddelbart vest for og tæt på Storring Vandværk. I samråd med kommunens miljøforvaltning har vandværket straks stoppet oppumpning fra den nærmeste boring 2, så der udelukkende pumpes vand fra den fjernere boring 3.

Kommunens miljøafdeling har straks opstillet en indsatsplan og etableret afdækning af udslipstedet så yderligere udvaskning minimeres. Derudover er der i uge 42 udtaget 7 jordprøver, der er sendt til analyse i Tyskland; resultater heraf kan ikke forventes før uge 44. Når vi får svar på jordprøverne vurderer vi omfanget og på baggrund heraf tager vi beslutning om forureningsafgrænsning og oprydning.
Indtil da er betragtningen at en evt. forurening er endda meget længe om at nå til oppumpningslagene og at der absolut ingen akut fare er – og slet ikke ved den boring der nu pumpes fra.

Yderligere og løbende orientering vil blive bragt på vandværkets hjemmeside http://www.storringvand.dk

Miljøforvaltningen holder os tæt opdateret så snart der foreligger resultater fra analyserne.

Storring Vandværk amba
Leif Christoffersen