Stjær By-Portal

Jyllands hjerte - Stjær huser ca. 1000 Stjærboere, Skanderborg kommunes måske bedste skole og et mangfoldigt foreningsliv.

 

Stjær, nu og i fremtiden

Borgermøde i Stjær Forsamlingshus
Torsdag, d. 31. marts, kl. 19

Der er gang i flere spændende projekter i Stjær i øjeblikket. Flere af projekterne er startet ved at nogle lokale borgere har fået en god idé. Borgerforeningen har givet mulighed for at disse projekter har kunnet få en bredere lokal forankring, en mulighed for at søge fondsmidler som en velgørende forening og en hjælp til opbevaring af økonomiske midler ind til de skal benyttes.

Vi vil gerne give disse projekter mulighed for at blive præsenteret, debatteret og få feedback til det videre arbejde. I borgerforeningens bestyrelse er vi involveret i projektet omkring kulturkraftværket, som omhandler forsamlingshusets fremtid - som bygning. Vi er i bestyrelsen også interessere i at få en dialog omkring forsamlingshusets fremtid - som samlingspunkt for lokale, sociale aktiviteter. På dagsordenen: