Stjær By-Portal

Jyllands hjerte - Stjær huser ca. 1000 Stjærboere, Skanderborg kommunes måske bedste skole og et mangfoldigt foreningsliv.

 

Stjær Naturpark

Set på Skanderborg Kommunes hjemmeside:

Tilladelse til Stjær Naturpark
Skanderborg Kommune har givet tilladelse efter råstofloven samt landzonetilladelse efter planloven til følgende:

Etablering af et mindre naturområde (”Stjær Naturpark”) med tilhørende vandhul på ca. 2500 m2 i en del af en tidligere grusgrav på matr. nr. 15a og 16k, Stjær By, Stjær beliggende Jeksenvej 98, 8464 Galten.

Området vil blive beplantet og indrettet med et opholdsområde, primitiv bålplads og vandhul. Der etableres et stisystem med trampestier for at forbinde området med Stjær By.

Kort over beliggenheden: Kortbilag - Stjær Naturpark (PDF)

Læs mere her: Tilladelse til Stjær Naturpark