Stjær, Jyllands Hjerte - Et godt sted at bo

En landsby med natur, aktivitet og fællesskab

Bålhygge i Stjær
Flere artikler ➜

Stjær Avis Nr. 7 - Online

Stjær Avis - Nr. 7, 2. Årgang er nu blevet lagt online i form af indscannede sider og den oprindelige brødtekst. Avisen kan læses umiddelbart ved at vælge tilhørende link i blokken "Stjær Siderne" eller klikke her:

Stjær Avis - Nr. 7, 2. Årgang

Man kan også vælge at læse avisen som indscannede originalsider, hvor det oprindelige layout og tegninger er bibeholdt. I så fald leveres avisen i det meget udbredte PDF format og den kan hentes ved at klikke her:

Stjær Avis - Nr. 7, 2. Årgang  (PDF format)

Kan din PC ikke finde ud af at vise et PDF dokumentet så er det højst sandsynligt fordi den skal have et gratis hjælpeprogram installeret. Dette program hentes ved at klikke på "Downloads" i navigations-blokken og vælge kategorien "Nyttige Programmer". Programmet hedder "Adobe Reader 6.0".