Stjær, Jyllands Hjerte - Et godt sted at bo

En landsby med natur, aktivitet og fællesskab

Stjær Avis Nr. 27 er nu online

Alle udgaver af Stjær Avis ligger online og de kan ses ved at vælge menupunktet "Stjær Avis" i blokken "Lokal Siderne" i venstre kolonne. Alternativt kan de også hentes i PDF format ved at klikke på "Downloads" i navigations-blokken og vælge kategorien "Stjær Avis".

Stjær Avis - Nr. 27, 7. Årgang er nu blevet publiceret og den kan læses som online eBook eller hentes i det meget udbredte PDF format, hvor det oprindelige layout, billeder (i farver) og tegninger er bibeholdt:

Stjær Avis - Nr. 27, 7. Årgang (online eBook)

Stjær Avis - Nr. 27, 7. Årgang (PDF format)

Kan din PC ikke finde ud af at vise PDF dokumenter så er det højst sandsynligt fordi den skal have et gratis hjælpeprogram installeret. Dette program hentes ved at klikke på "Downloads" i navigations-blokken og vælge kategorien "Nyttige Programmer". Programmet hedder "Adobe Reader".