Stjær, Jyllands Hjerte - Et godt sted at bo

En landsby med natur, aktivitet og fællesskab

Spørgsmål vedrørende menighedsråd

Skal menighedsrådene for Stjær og Storring kirke lægges sammen ?
Nærdemokrati i virkeligheden !

Der er møde om sammenlægning i Storring 22. januar i Stjær d. 31. januar.
Mødet er for menighederne i sognene – d.v.s. ALLE medlemmer af folkekirken.

I den anledning vil vi gerne svare på nogle af de spørgsmål som er samlet op indtil nu.

Spørgsmål 1: Har jeg overhovedet indflydelse på sammenlægningen – gør det en forskel om jeg kommer - er beslutningen ikke taget på forhånd ? Er det bare endnu en såkaldt høring hvor ingen alligevel lytter ?
Et svar: I kirken har vi rigtigt demokrati med mulighed for stor indflydelse på beslutningerne. For at sammenlægningen kan gennemføres skal menigheden aktivt beslutte at vi vil det. Så vi synes det er en rigtig god ide at dukke op til mødet og få svar på spørgsmål , give sin mening til kende og påvirke beslutningen. Der skal være en rigtig afstemning som afgør svaret. Spørgsmål 2: Hvorfor skal rådene overhovedet lægges sammen – er det ikke nok at man holder fælles møder ? Er større nu også bedre i virkeligheden ?
Bliver vi ofre for en skjult besparelse ?
Et svar: Menighedsrådene vil foreslå sammenlægning fordi vi kan se flere fordele ved det. Den vigtigste er forenkling af nogle arbejdsgange . For eksempel kan vi nøjes med en kasse og en kasserer hvor der nu er tre kasser og to kasserere.
Det administrative med koordinering af fællesmøder vil naturligt forsvinde og på den måde er der arbejdsmæssigt nogle ting der bliver forsimplet.
Som følge af en sammenlægning vil der blive en meget lille besparelse i budgetterne (Vederlag for enkelte poster) – så det er ikke begrundelse, men en lille sidegevinst .

Spørgsmål 3: Er menighedsrådene blevet ofre for ”tidsånden” eller for helligånden ?
Et svar : På den en side vil vi sige at vi nok ikke rigtig er nogen af delene i denne sammenhæng .
På den anden side er der også i stift og stat røster der taler for større sammenlægninger. Det vil sige at vi her prøver at være - det der på moderne dansk hedder - ”pro-aktive”. Altså vi sørger for at træffe en beslutning nu som beskytter os mod at andre senere - hen over hovederne på os - træffer en som kunne være endnu mere vidtgående.

Spørgsmål 4: Hvorfor skal vi fraskrive os vores selvstændighed ? Hvordan vil man sikre jeg fortsat har indflydelse? Skal dem ovre fra den anden by bestemme i ”min kirke” ?
Et svar: I rådene arbejder vi for et fælles mål der handler om at kirke og menighed skal trives og helst også vokse både i fysisk og åndelig forstand. Det skriver man faktisk under på når man går ind i et menighedsråd.
At alle har indflydelse på hvad der sker vil blive sikret ved at kirkeministeriet har givet os lov til et råd bestående af 9 medlemmer – hvoraf de 4 skal vælges i Storring og de 5 skal vælges i Stjær.
Altså skal der være opstillingsmøder og valg som vanligt. Antallet af medlemmer i rådet vil derfor afspejle antallet af folkekirkemedlemmer i de to kirker.

Spørgsmål 5: Er der nok menighedsrådsmedlemmer til at varetage de mange opgaver i et fælles råd?
Et svar: Hvis vi skulle følge kirkeministeriets regler om størrelsen af menighedsråd ville der kun være 6 medlemmer, og det synes vi er for få til at dække posterne. Derfor har vi søgt om at få lov til at være flere, og efter nogle overvejelser blev vi enige om at søge om lov til at være 9 medlemmer. Hermed mener vi der er nok.

Spørgsmål 6: Hvad gør vi lige, hvis vi engang i fremtiden skulle fortryde det her samarbejde ? Kan vi overhovedet slippe ud af det igen ?
Et svar: Kirkeministeriet har givet os lov til at lave denne sammenlægning som en ordning der gælder for næste valgperiode ( =1. søndag i advent 2008 til 2012 ).
Hvis det kommende råd ønsker at fortsætte ordningen skal der søges om det igen inden udgangen af valgperioden. Altså hvis ingen aktivt gør noget eller hvis en af menighederne ønsker at ophøre ordningen til den tid – ja så er menighedsrådene ved hver af kirkerne sig selv igen.

Spørgsmål 7: Hvad med de ansatte - skal vi nu ikke længere have "vores egen" graver og kirkesanger.
Et svar: Dette spørgsmål har egentlig ikke noget med sammenlægningen at gøre - men derfor må det gerne stilles alligevel.
Et svar: Der har hele tiden været et godt samarbejde mellem kirkerne omkring de ansatte og deres opgaver.
Lige nu samarbejder vi omkring aftaler med de ansatte og ansættelse af hjælpepersonale i kirkerne og i den sammenhæng vil der måske blive aftalt en anden arbejdsfordeling end den der har været indtil nu. Det vil ikke blive påvirket af en eventuel sammenlægning.

Der er møde med diskussion og afgørende afstemning i de enkelte menigheder hver for sig.

Møderne finder sted i konfirmandstuen, Storring Præstegård 22/1 2008 kl 19 og i Stjær forsamlingshus 31/1 2008 kl 19.

Skrevet på rådenes vegne af Bendt Kristensen; Stjær