Stjær, Jyllands Hjerte - Et godt sted at bo

En landsby med natur, aktivitet og fællesskab

Bålhygge i Stjær
Flere artikler ➜

Selv-høst af pil på vores mark

Storring-Stjær-Søballe-Pilelaug: Selv Høst af pil på vores mark ved Søballe.

Vores pil er utrolig flot flette pil af sorterne Lestershire Dix, Blue, Purpurea og Rød Belgier.
Vi starter med at høste den 21-22 november, samt 9-10 januar 2010.
Kontakt Kirsten Gade på tlf. 8695 0705 eller Viola Nielsen på tlf.8695 4486 og lav en aftale. Vi har segl til rådighed ved høstningen.

Prisen udregnes efter omkredsen af pilebundtet. Dvs. 2 kr pr cm. Lidt lavere for Rød Belgier, da den er knap så flot.

Salg af tørret pil: Vi har ikke fundet anvendelse for al vores tørret pil på over 160 cm og sælger derfor ud af dette.
Pile sorterne er: Lestershire Dix, Blue, Purpurea og Rød Belgier. Der sælges med kg pris på ca 28 kr pr. kg.
Aftale om køb af tørret pil kan indgåes med Tina Hansen på tlf. 8694 2272.

Har du lyst at blive medlem af pilelauget eller vide mere så kig på vores hjemmeside: www.storringpilelaug.dk

Med venlig hilsen
Kirsten Gade