Stjær By-Portal

Jyllands hjerte - Stjær huser ca. 1000 Stjærboere, Skanderborg kommunes måske bedste skole og et mangfoldigt foreningsliv.

 

Sammenlægning af Menighedsrådene ?

Presseomtale sendt i uge 2 til Galten Folkeblad, Uge-bladet Skanderborg og Kristeligt Dagblad:

Folkekirken bevæger sig i disse år. Der vil fremover blive arbejdet meget mere på tværs af sognegrænser. Det der foregår i det ene sogn vedrører også nabosognet. Og omvendt. Præsterne vil også i højere grad krydse sognegrænserne og hjælpe nabopræsten, og menighedsrådene vil følge med og udvide det indbyrdes samarbejde.

I Storring og Stjær sogne tager vi nu forskud på denne nødvendige – men også ønskelige – udvikling og foreslår sogneboerne, at de to menighedsråd i sognene lægges sammen til ét menighedsråd. Det er først og fremmest for at spare ressourcer, i første omgang ikke så meget de økonomiske som de menneskelige og administrative.

Det er ikke sognene, der foreslås sammenlagt, men kun menighedsrådene, og foreløbig kun for en valgperiode på fire år. Hvis vi til den tid finder ordningen mindre hensigtsmæssig, går vi bare tilbage til den hidtidige ordning med to adskilte råd. Vi har netop fået Kirkeministeriets blå stempel til en ordning med ét fremtidigt menighedsråd på ni medlemmer, hvoraf fire vælges i Storring-Høver og fem i Stjær. Forskellen udtrykker at Stjær sogn er væsentlig større end Storring sogn, men den trods alt lille forskel medlemsfordelingen udtrykker også, at sognene derudover er jævnbyrdige.

Når det indtil nu kun er et forslag, skyldes det, at menighedsrådene ikke selv kan beslutte ændringen, og derfor sammenkalder sognene til to sognemøder – et i hvert sogn. På disse møder vil vi fremlægge forslaget, debattere det og til sidst holde afstemning. Beslutningen vil ske med almindelig stemmeflerhed.

Menighedsrådene opfordrer derfor ethvert medlem af Folkekirken i de to sogne til at møde op og gøre sin holdning og indstilling gældende. Om du så bare bruger kirken til dåb, konfirmation og begravelse, er det vigtigt, at den da er til stede og i funktion.

Så, mød frem, debatér og stem!

tirsdag 22. januar 2008 kl. 19 for beboerne i Storring og Høver i konfirmandstuen i præstegården

torsdag den 31. januar 2008 kl. 19 for beboerne i Stjær i forsamlingshuset

For Menighedsrådene i Storring og Stjær
Leif Christoffersen

Se yderligere på www.storring-stjaer.dk