Stjær, Jyllands Hjerte - Et godt sted at bo

En landsby med natur, aktivitet og fællesskab

Bålhygge i Stjær
Flere artikler ➜

Online billedarkiv tilgængeligt

Der er nu installeret et o­nline billedarkiv, hvor der kan publiseres billeder organiseret i albums. Man kan se en oversigt ved at vælge Billedarkiv fra navigations-menuen.

Billeder fra billedarkivet kan desuden bruges / indsættes når man skriver nyheder til portalen eller når der publiseres større dokumenter. På denne måde bliver samlingen af billeder mere overskuelig og billederne ligger fysisk kun eet centralt sted.

Her bruges billedarkivet til at indsætte et lille Stjær byskilt: