Stjær By-Portal

Jyllands hjerte - Stjær huser ca. 1000 Stjærboere, Skanderborg kommunes måske bedste skole og et mangfoldigt foreningsliv.

 

Mast ved Bakkeskoven

Der er tildelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens §17 (skovbyggelinjen) til en mast på 30m ved Bakkeskoven, i et område defineret i Kommuneplan 2013 som af særlig landskabeligt interesseområde.

Skanderborg Kommune vurderer at masten ikke er et væsentligt forstyrrende element i landskabet.
Spørgsmålet er, om vi borgere i Stjær er enige i denne vurdering!

Læs mere om sagen samt klagemuligheder i dette PDF dokument:
Mast ved Bakkeskoven, på kælkebakken, hist hvor vejen slår en bugt…

Hvis du har interesse i sagen så kontakt:

Jane Agergaard - heja@dadlnet.dk eller 23 21 92 44
Gunilla Maunsbach - gunilla@maunsbach.net eller 51 78 98 29

Hvis du/I blot ønsker at være medunderskrivere af en klage send os navn og adresse, inden d. 5. Januar 2013.