Stjær By-Portal

Jyllands hjerte - Stjær huser ca. 1000 Stjærboere, Skanderborg kommunes måske bedste skole og et mangfoldigt foreningsliv.

 

Landsbysamvirket i Skanderborg Kommune

Landsbysamvirket i Skanderborg Kommune holder borgermøde

Torsdag den 15. november 2007, kl. 19.30 - 22.00 holder Landsbysamvirket borgermøde i Borgernes Hus på Søballevej 6A i Veng. Mødet drejer sig om bl.a. om landsbyerne og de mindre lokalsamfunds fremtid i en ny stor kommune samt om samvirkets rolle og funktion.

I mere end ét år har Landsbysamvirket arbejdet med at etablere sig og vinde mandat hos kommunen. Missionen synes at være lykkedes, så man i dag er kontaktgruppe og høringsorgan i forholde til en række overordnede politiske processer, herunder deltagelse i udarbejdelsen af en Planstrategi for Skanderborg Kommune.

Det hele startede med et borgermøde tilbage i foråret 2006, hvor en lille arbejdsgruppe havde taget initiativ til at indkalde alle interesserede fra kommende Skanderborg Kommunes landsbyer og små lokalsamfund til møde for, at høre om der var interesse for, at arbejde hen imod etablering af et landsbysamvirke i Skanderborg Kommune - et kontaktforum og talerør for landsbyerne og de mindre lokalsamfund. ”Landsbysamvirkets bestyrelse består pt. af en række ildsjæle fra udvalgte landsbyer - de der på det givne tidspunkt viede samvirke ideén størst interesse - og er som bestyrelse betragtet ret velfungerende”, udtaler formand Helle Blæsbjerg.

Som noget af det første har Landsbysamvirket etableret en hjemmeside - www.landsbysamvirket.dk - der efter behov kan anvendes til formidling og debat for at styrke kommunikationen på tværs af kommunen og landsbyerne. ”Det næste slag står så klart i forhold til at vinde borgernes støtte og opbakning bredt”, udtaler Helle Blæsbjerg. ”Det er bl.a. derfor, at vi gerne ser så stort et fremmøde til borgermødet i Veng den 15. november 2007 som muligt”.

I januar 2008 indkalder Landsbysamvirket til stiftende generalforsamling.

Yderligere oplysninger kan fås hos Helle Blæsbjerg, e-mail: Helle.Blaesbjerg@gmail.com el. tlf. 2374 8574.