Stjær By-Portal

Jyllands hjerte - Stjær huser ca. 1000 Stjærboere, Skanderborg kommunes måske bedste skole og et mangfoldigt foreningsliv.

 
Flere artikler ➜

Huscompagniet melder tæt på udsolgt på rekordtid

Stik mod de officielle prognoser er de 22 grunde på Nymarksvej og Filippavænget nu næsten alle solgt, her 10 måneder efter byggeriet startede.

De officielle prognoser er naturligvis behæftet med en vis usikkerhed, specielt når man ser helt lokalt på dem. Rekordsalget i Stjær illustrerer meget godt at modellen for prognoserne måske passer bedre ved store tal og byer.

I Skanderborg Kommunes seneste befolkningsprognose forudsiges at parcellerne fra lokalplan 1120 vil blive solgt i årene 2019-2029.

I 2018 beregnede man at der i 2019 og 2020 skulle bygges 1 parcelhus om året frem til 2030 i Stjær, samt 1 rækkehus i 2019 og 2 om året frem til 2030. Dvs. totalt 12 parceller og 21 rækkehuse.

I 2019 var tallene opdateret og lød nu på 0 rækkehuse de næste 17 år og i alt 24 parceller frem til 2030.
Forventningen var at der blev solgt 3 parceller i årenen 2019-2023, hvorefter salget faldt til 0-2 om året.

10 års salg på 10 måneder

Huscompagniet fortæller i et telefoninterview med Stjær By-Portal at man forventer at den sidste grund sælges i løbet af 3 uger.

Dermed tog det kun knap og nap 10 måneder fra første spadestik til sidste grund var solgt.

Sidste hus forventes færdigbygget i 2020.

Nye udstykninger

Udstykningen nåede forbi TV2 lige inden de sidste grunde og huse blev solgt. Det unge par fra TV2s Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed kunne have været en af de nye husejere.

Heldigvis for andre i samme situation, så er der nye boliger planlagt i Stjær:

Samlet set har man kig omkring 75 nye boliger.

I Kommunalplan 16 forudser man da også en stor søgning til lokalcenterby Stjær.

Udover de 40 forventede boliger er der yderligere behov:

I forhold til efterspørgslen efter boliggrunde i Stjær må der forventes behov for yderligere udlæg inden for de næste 5-10 år.
Der angives derfor perspektivarealer til boligformål nord og syd for byen.

Prognoser

I felterne skrives tallene som (Parcel + Rækkehus + Lejlighed).

De faktiske tal er antal bygget for pr. år og er opdateret pr. 9. februar 2020.

ÅrPrognose 2018Prognose 2019Faktiske tal
20181-3
20191 + 13 + 018
20201 + 23 + 04
20211 + 23 + 0?
20221 + 23 + 0?
20231 + 23 + 0?
20241 + 22 + 0?
20251 + 22 + 0?
20261 + 22 + 0?
20271 + 21 + 0?
20281 + 20 + 0?
20291 + 22 + 0?
2030-0 + 0?
2031-0 + 0?
2032-0 + 0?
2033-0 + 0?
2034-0 + 0?
2035-0 + 0?
2036-0 + 0?
Total12 + 2124 + 025 + ?