Stjær By-Portal

Jyllands hjerte - Stjær huser ca. 1000 Stjærboere, Skanderborg kommunes måske bedste skole og et mangfoldigt foreningsliv.

 

Håndbold - Generalforsamling

Håndboldafdelingen i Stjær BK afholder generalforsamling onsdag den 28. april 2004 kl. 20:00 i Stjærhallens Cafeteria.

Som det fremgår af dagsordenen er der en del udvalgsmedlemmer der træder tilbage. Per Hedegård deltager fremover i hovedforeningens nye aktivitetsudvalg der varetager sportsfesten, Skanderborg Festivallen, koncerter etc. Kent Laursen og Ejnar Anegaad har desværre ikke længere den fornødne tid grundet deres jobs. Dagsorden for generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent
  2. Udvalgets beretning
  3. Økonomi
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af håndboldudvalg - på valg er:

   - Anette Thorsted (sekretær)

   Nedenstående ønsker at træde tilbage:

   - Per Hedegård - (ungdomsudvalg)
   - Kent Laursen - (ungdomsudvalg)
   - Ejner Anegaard - (seniorudvalg)

  1. Eventuelt

Håndboldudvalget skal helst bestå af 7-8 medlemmer og vi regner med stor fremmøde på generalforsamlingen. Herudover har vi brug for forældrerepræsentanter 1-2 for hvert ungdomshold.

Mød op på generalforsamlingen og vær med til at forme udvalget og dets arbejde for den/de kommende sæsoner.

Håndboldudvalget