Stjær By-Portal

Jyllands hjerte - Stjær huser ca. 1000 Stjærboere, Skanderborg kommunes måske bedste skole og et mangfoldigt foreningsliv.

 

Generalforsamling i Stjær Boldklub (2016-10)

Stjær Boldklub har hermed fornøjelsen af at indkalde til generalforsamling i hallens cafeteria tirsdag den 15. nov. kl. 19.00.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent stemmetæller...
  2. Formandens beretning, herunder gennemgang af alle udvalgs aktiviteter.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af formand (lige årstal), kasserer (ulige årstal), sekretær/næstformand (ulige årstal)
  6. Valg af 3 suppleanter
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  8. Eventuelt

Forslag, der ønskes optaget på generalforsamlingens dagsorden, skal skriftlig være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Vi håber på stor tilslutning.
Alle er velkomne.