Stjær By-Portal

Jyllands hjerte - Stjær huser ca. 1000 Stjærboere, Skanderborg kommunes måske bedste skole og et mangfoldigt foreningsliv.

 

Generalforsamling i Stjær Boldklub (2010-03)

Hovedbestyrelsens generalforsamling afholdes onsdag d. 17. marts kl. 19.00 i klubhuset.

Dagsorden iflg. vedtægter

  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Formandens beretning, herunder gennemgang af alle afdelingers aktiviteter
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Boldklubbens budget for 2010
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af formand - Henrik Møller genopstiller ikke
  7. Valg af 3 suppleanter
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  9. Eventuelt

Herefter er Stjær Boldklub vært ved ost og vin.