Stjær By-Portal

Jyllands hjerte - Stjær huser ca. 1000 Stjærboere, Skanderborg kommunes måske bedste skole og et mangfoldigt foreningsliv.

 

Generalforsamling i Stjær Boldklub (2005-02)

ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDES I KLUBHUSET ONSDAG D. 16. MARTS 2005, KLOKKEN 19.30

Bestyrelsen vil gerne påpege, at det er ganske risikofrit at møde op til årets generalforsamling. Alle poster er besat, så med mindre der er ønske om udskiftning, er der altså ingen fare for at blive rodet ind i bestyrelsesarbejdet... MEN:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Formandens beretning, herunder gennemgang af alle afdelingers aktiviteter.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Boldklubbens budget for 2005
  5. Valg af sekretær og kasserer (Ellen & Orla modtager genvalg)
  6. Valg af tre suppleanter
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  8. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 9. marts 2005
  9. Eventuelt

Herefter er Stjær Boldklub vært med ost og vin.

VEL MØDT