Stjær By-Portal

Jyllands hjerte - Stjær huser ca. 1000 Stjærboere, Skanderborg kommunes måske bedste skole og et mangfoldigt foreningsliv.

 

Generalforsamling i Stjær Boldblub

Indkaldelse til generalforsamling i Stjær Boldblub

Onsdag den 23. maj kl. 19.00 indkaldes til ordinær generalforsamling i hallens cafeteria

Dagsorden:
1: Valg af dirigent og stemmetællere
2: Formandens beretning, herunder gennemgang af alle udvalgs aktiviteter
3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4: Behandling af indkomne forslag
5:Valg af formand
6: Valg af 3 suppleanter
7: Valg af revisor og revisorsuppleant
8: Eventuelt

Forslag der ønskes optaget på generalforsamlingens dagsorden, skal skriftlig være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Email: formand@stjaerboldklub.dk

Vi har kaffe på kanden og håber at se mange af jer til en hyggelig aften.

På vegne af hovedbestyrelsen
Grethe Lund Petersen