Stjær By-Portal

Jyllands hjerte - Stjær huser ca. 1000 Stjærboere, Skanderborg kommunes måske bedste skole og et mangfoldigt foreningsliv.

 

Generalforsamling i Borgerforening

Ordinær generalforsamling i Stjær Sogns Borgerforening Torsdag d. 14/4 2016 kl. 19.00 i Stjær Forsamlingshus.

Dagsorden i henhold til vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes til foreningens formand senest én uge før generalforsamlingen.

Valg til bestyrelsen. Jesper Lumbye Andersen genopstiller ikke og der er derfor behov for at få valgt et nyt bestyrelsesmedlem.

Foreningen vil være vært ved en arbejdsmiddag kl. 18 for de medlemmer, der måtte ønske det. Af hensyn til planlægningen bedes medlemmerne give besked på formand@stjaer.net eller tlf.30 28 27 17, såfremt deltagelse i spisningen ønskes.

Vel mødt!
Bestyrelsen