Stjær By-Portal

Jyllands hjerte - Stjær huser ca. 1000 Stjærboere, Skanderborg kommunes måske bedste skole og et mangfoldigt foreningsliv.

 

Gammel altertavle og ny kunst

Den gamle altertavle er nu tilbage i kirken.
Siden pinse har Stjær Kirke været iklædt Stjær Billedmageres utroligt flotte nye klæder. Det har jo hele tiden været meningen, at denne pragt skulle være midlertidig, og kirken er nu delvis trukket i sit vante arbejdstøj.

Altertavlen er således kommet tilbage, ligesom messehagelen med tunger af ild er anbragt sammen med de øvrige messehageler, men den lyseblå bue og korsene i vinduerne er der stadig, og kombinationen af nyt og gammelt er stadig meget vellykket.

Du kan læse mere om Stjær Billedmageres kunstneriske udsmykning af Stjær Kirke på: www.storring-stjaer.dk/Kunst og www.storring-stjaer.dk/Kunst_Fotos

Studiekredsen er startet op.
Vi mødes igen de kommende 3 onsdage. Emnet er Trosbekendelsen, og du kan stadig nå at være med. Trosbekendelsen består af 3 afsnit, og vi regner med at bruge en aften på hvert (ca.): Gud som Skaberen, Kristus, Hans søn, og Helligånden.

Vidste du? Som det eneste land i Europa (bortset fra muligvis vore nordiske brødre, der har ladet sig inspirere af os) indleder vi her til lands med forsagelsen af djævlen og alle hans gerninger. Hvem mon genindførte den forsagelse, efter at hele verden havde haft den pillet ud i århundreder??? Grundtvig såmænd - i 1825.

Se mere på: www.storring-stjaer.dk/Studiekreds_06

Ny gudstjenesteform.
HUSK, den tidlige gudstjeneste starter nu kl. 9.30 og varer en halv time.
Der vil stadig være bøn, tekstlæsning, prædiken, Nadver og Velsignelse. Desuden er indlagt en stille stund.