Stjær By-Portal

Jyllands hjerte - Stjær huser ca. 1000 Stjærboere, Skanderborg kommunes måske bedste skole og et mangfoldigt foreningsliv.

 
Flere artikler ➜

Borgermøde om ny skolestruktur trak fulde huse i Stjær

Hvad får man, når man mikser et engageret lokalsamfund, en kommune der udfordres af befolkningstilvækst og nogle organisationsprincipper for en ny skolestruktur, der siger, at man ikke kan have kvalitet i en et-sporet udskoling?

I Stjær og omegn får man ca. 360 mennesker, der brugte tirsdag aften 4/2 til et borgermøde for at høre mere om, hvad der foregår og især for at vise deres støtte til Stjærskolen. Samtlige byrådsmedlemmer var inviteret, og hele 12 byrådsmedlemmer havde valgt at lægge vejen forbi, heraf 3 fra Undervisnings- og Børneudvalget: Søren Nielsen (A), Søren Erik Pedersen (V), Bent Jacobsen (V).

Mere end 360 mødte op på Stjærskolen

Ud over Borgerforeningen og Borgergruppen Stjær i Udvikling, som havde arrangeret og inviteret til borgermødet, var også pressen til stede, samt repræsentanter for Stjærskolens skolebestyrelse, skolens elevråd, Stjær Boldklub, Stjær Kulturkraftværk, Stjær sogn og flere andre. Alle gav deres vinkel på en ny skolestruktur og dennes betydning for Stjærskolen, men også for hele byen og lokalområdets udvikling over de næste mange år.

Borgergruppen Stjær i Udvikling, der samler og koordinerer indsatsen for at bevare og udvide udskolingen på Stjærskolen, gennemgik Stjærskolens resultater i forhold til de kvalitetsmarkører, som Skanderborg Kommune har formuleret som grundlag for arbejdet med en ny skolestruktur i Skanderborg. Gennemgangen viste, at Stjærskolen allerede i dag lever op til disse kvalitetsparametre. Stjærskolen er således en skole, der leverer en meget høj faglig kvalitet, god social trivsel for eleverne og et godt arbejdsmiljø for lærerne med professionelle læringsfællesskaber og nærhed.

Den ny skolestruktur i Skanderborg Kommune sker også på baggrund på økonomiske udfordringer som følge af et stærkt stigende elevtal i de kommende år, og her præsenterede borgergruppen Stjær i Udvikling deres forslag til en økonomisk bæredygtig løsning med udgangspunkt i den nye tildelingsmodel på skoleområdet. Stjærskolen kan med en udvidelse af udskolingen til 2 spor og forskellige andre tiltag være med til at løfte Skanderborg Kommunes udfordring med et stigende elevtal – og det endda med både høj kvalitet, økonomisk bæredygtighed og lokal forankring tænkt ind.

Til elevrådets gennemgang af, at de ønsker et fortsat godt udskolingsliv på Stjærskolen, måtte der tages digitale kommunikationskanaler i brug, da 9. klasse var på studietur i København, mens 8. klasse var på udveksling i Holland – hvilket samtidig var en tydelig understregning af Stjærskolens internationale aktiviteter for udskolingen. Elevrådet præsenterede resultatet af en spørgeskemaundersøgelse, de har gennemført på skolen. Undersøgelsen viste, at 98,3 % af eleverne i 6.-9. klasse ønsker at bevare udskoling på Stjærskolen.

Budskabet fra mødet til Skanderborgs politikere var klart: Stjærskolen er en fantastisk velfungerende skole, med dokumenterede resultater for høj faglig kvalitet og social trivsel hele vejen fra 0. klasse til 9. klasse. Med respekt for helheden i Skanderborg Kommunes voksende behov for pladser til skolebørn, tilbyder Stjærskolen at trække sin del af læsset ved at udvide til to spor - på den korte bane i udskolingen og på den længere bane også gerne på hele skolen - og dermed give flere børn muligheden for at nyde godt af de kvaliteter, som Stjærskolen kan tilbyde.

Byrådsmedlemmerne gav også deres perspektiv på sagen. De satte stor pris på den fagligt funderede og gennemarbejdede tilgang, det økonomisk bæredygtige perspektiv, og mange af byrådsmedlemmerne gav udtryk for, at de var imponerede over den åbenlyse lokale støtte og Stjærskolens tætte samarbejde med mange lokale foreninger og interessenter.

Borgermødet sluttede med en åben debat, hvor alle havde mulighed for at stille spørgsmål til de tilstedeværende eller gøre opmærksom på elementer, som ikke var blevet dækket i løbet af mødet. Her blev der blandt andet spurgt ind til, hvordan skoleledelsen på Stjærskolen oplever den generelle interesse for skolen fra potentielle tilflyttere og elever fra andre skoledistrikter, samt hvorfor Skanderborg Kommunes prognoser for elevtallet i de kommende år, ikke har taget højde for de aktuelle og planlagte udstykninger.

Stjær i Udvikling siger tak til alle fremmødte og ser frem til en kontinuerlig og konstruktiv dialog med Skanderborg Kommunes Undervisnings- og børneudvalg og resten af Byrådet.