Stjær By-Portal

Jyllands hjerte - Stjær huser ca. 1000 Stjærboere, Skanderborg kommunes måske bedste skole og et mangfoldigt foreningsliv.

 

Fremtiden for Stjær Børnehave

Vil du være med til at gøre en forskel, således at Stjærbørn også i fremtiden kan blive passet i Stjær, så kom til møde på Enggaard onsdag den 2. maj kl. 19.00, Stjærvej 70.

Stjær Børnehave er fyldt med børn til bristepunktet, og tager i øjeblikket ikke flere børn ind. Intet tyder på, at situationen vil blive væsentlig forbedret i fremtiden – tvært imod. Lokalpolitikerne i Skanderborg Kommune har ikke været opmærksomme på dette problem, og der foreligger derfor tilsyneladende ingen planer om langsigtede løsninger på nuværende tidspunkt. Formålet med mødet er at drøfte, hvordan vi som brugere af børnehaven (nuværende såvel som kommende) kan indgå i en konstruktiv dialog med politikerne, således at pasningsproblemet i Stjær løses på bedste vis. Børnehavens bestyrelsesformand vil desuden give en orientering vedr. børnehavns aktuelle situation.

I årets første måneder blev Stærekassen (børnehavens ”udeafdeling”) udbygget med ca. 20 m2. Det gav bedre toilet og garderobeforhold, hvilket medførte at børnehaven kunne tage 15 børn mere ind, således, at der nu er 55 børn. Det løste på kort sigt det akutte pasningsproblem. Men allerede nu er børnehaven helt fyldt op. Til sommer bliver der en udskiftning, idet ca. 13 børn starter i skolen. Herefter vil der i henhold til ventelisten være fyldt op allerede til oktober – og det forudsat, at der ingen tilflytning sker. Det betyder, at et antal børn må passes andre steder, sandsynligvis i Galten, hvor der i øjeblikket er ledige pladser.

Alt tyder på, at børnetallet vil stige i de kommende år i Stjær. Der udstykkes og bygges på livet løs, og Stjær har især tiltrukket mange børnefamilier. For mange tilflyttere er ønsket om en tæt tilknytning til lokalmiljøet afgørende, specielt når det drejer sig om børnene. Et forhold der også gælder alle os, der allerede bor i Stjær. Den tætte tilknytning fås kun, hvis der er pasningsmuligheder i nærmiljøet. Herudaf vokser der uvurderlige bånd, kontakter, initiativer og venskaber mellem børn såvel som mellem forældrene.

Derfor... vil du være med til at virke for en god og konstruktiv proces med Skanderborg Kommune, så mød op, og lad os få en snak om, hvordan det bedst gribes an.

Med venlig hilsen
Helene og Kresten Thorup