Stjær, Jyllands Hjerte - Et godt sted at bo

En landsby med natur, aktivitet og fællesskab

Fredning ved Tåstrup Sø

Harlev-fredning endeligt vedtaget (kilde: jpaarhus.dk - 29.02.12 kl. 22:54)

Galten Folkeblad - 1. Marts 2012: Harlev-fredning vedtaget i Aarhus byråd

Aarhus Kommune vil frede 221 ha ved Tåstrup Sø syd for Harlev.

Lodsejere har protesteret, men onsdag vedtog byrådet i Aarhus Kommune efter mere end tre års sagsbehandling at gå til Fredningsnævnet. Aarhus Kommune vil sammen med Skanderborg Kommune og Danmarks Naturfredningsforening frede 221 ha ved Tåstrup Sø syd for Harlev.

Formålet med den såkaldte Harlev-fredning er bl.a. at bevare og forbedre natur- og landskabsområdet og sikre bedre adgang til området.

Fredningsbestemmelserne for Tåstrup Sø og Mose, Lillering Skov, Stjær Stenskov og Søskov har været i høring hos lodsejerne, der vil blive pålagt en række restriktioner. Lodsejerne vil blive kompenseret for tab.