Stjær, Jyllands Hjerte - Et godt sted at bo

En landsby med natur, aktivitet og fællesskab

 

Foredrag med Håndlæser Betina Maj

Foredrag med Håndlæser Betina Maj - Stifter og leder af Håndlæserskolen Århus-Kolding-København:
"En aften i Håndlæsningens forunderlige verden" - Budskabet i dine hænder

Hænderne har sin helt egen forunderlige verden. Denne aften vil jeg fortælle overordnet om, hvad hænderne kan fortælle om dig og dit liv samt hvad du kan bruge det til.
Vi vil gå på opdagelse i, hvordan hænderne guider til forståelse i de følelsesmæssige, mentale og fysiske ressourcer og udfordringer vi har og som udspiller sig i livets sammenhænge.
Jeg vil også tage udgangspunkt i, hvad det er hænderne fortæller om vores fremtid og om forskelle i tolkninger fra gammel tid til idag.

Foredraget kan høres den 22 januar i Storring forsamlingshus, Lilleringvej 14, Storring, 8464 Galten.
Kl. 19- ca 21.30. Pris 50 kr.

Der er mulighed for at købe kaffe/The og kage til et lille beløb. Foredraget er et led i vores nysgerrighed for at vide mere om det vi ikke ved.

Evt. spørgsmål kan stilles til Kirsten Gade, kirstengade@storring.dk