Stjær By-Portal

Jyllands hjerte - Stjær huser ca. 1000 Stjærboere, Skanderborg kommunes måske bedste skole og et mangfoldigt foreningsliv.

 

Flot opbakning til løbeklub i Stjær

Ca. 20 borgere fra Stjær mødte op til et indledende møde i Boldklubbens klubhus vedr. muligheden for opstart af en løbeklub i Stjær. Andre som var forhindret i at deltage i mødet, har udtrykt deres interesse via mail til initiativtager Jesper Nothlev på jno@juno.dk.

Det var meget positivt at konstatere at mange af de fremmødte enten er nybegyndere eller nogle som gerne vil i gang igen efter lang pause med løb. Der var selvfølgelig også en del etablerede løbere, så alt i alt en rigtig god blanding af nybegyndere og lidt mere erfarne løbere på flere niveauer.

Oplægget til de fremmødte, var et forslag om at finde en fast dag om ugen hvor vi mødes for at løbe sammen, og derudover støtte op om løbeklubben med en hjemmeside, hvor løberne individuelt kan kommunikere og lave aftaler.

Der var meget stor opbakning til en fast ugentlig løbedag. Valget faldt på torsdag aften kl. 19.30, og første aften i løbeklubben bliver torsdag d. 24. maj 2008 kl. 19.30. Vi inddeler os som udgangspunkt i 3 grupper: begyndere, let øvede (6-7 min/km) og øvede (5-6 min/km). Løbeklubben er en ’klub’ under Stjær Boldklub’s afdeling for gymnastik og motion. Det koster kr. 50 for at være med om året, og man betaler ved første fremmøde. Oplys Navn, fødselsdato og email adresse sammen med indbetalingen.

Løbeklubbens hjemmeside bliver etableret hurtigst mulig. Domænenavnet er bestilt, så inden længe vil man kunne finde løbeklubben under stjaer.net/motion. Vi vil desuden kontakte DGI for at undersøge muligheden for at får en konsulent til Stjær og hjælpe os godt i gang.

Selvom du måske ikke deltog i opstartsmødet, er du naturligvis mere end velkommen til at møde op om torsdagen kl. 19.30 henne ved klubhuset.

Med venlig hilsen
Jesper Nothlev
Toftkjærvej 9, Stjær