Stjær By-Portal

Jyllands hjerte - Stjær huser ca. 1000 Stjærboere, Skanderborg kommunes måske bedste skole og et mangfoldigt foreningsliv.

 

Drikkevandsanalyse - Maj 2004

Embedslægeinstitutionen i Århus Amt har den 8. juni sendt et brev til Galten Kommune, hvori der bl.a. skrives:

"Det bemærkes, at 2,6-dichlorbenzamid (BAM) har vist et niveau på 0.094 mikrogram/l. Embedslægeinstitutionen skal hermed forespørge, om resultatet har givet anledning til ændring af analysefrekvensen for pesticider?"

De østjyske dagblade har idag "stået i kø" for en kommentar fra vandværket til ovenstående, men da vi ikke havde modtaget ovenstående brev (som i sin helhed kan ses på Galten Kommunes hjemmeside), var det lidt svært at kommentere.

Men nu, hvor vi også har læst brevet, kan vi oplyse følgende: Stjær Vandværk ligger under den fastsatte grænseværdi for BAM. Når dette er sagt, bør vi vel også uddybe, hvorfor vi overhovedet har BAM i vandet...

Læs mere om sagen her: Nyheder fra Stjær Vandværk