Stjær, Jyllands Hjerte - Et godt sted at bo

En landsby med natur, aktivitet og fællesskab

Bålhygge i Stjær
Flere artikler ➜

Der er ikke plads til flere børn

Hverken tilflytter-børn, mindre søskende eller andre nuværende bysbørn kan få plads i Stjær børnehave før til næste sommer. Det betyder, at et antal børn må passes andre steder, sandsynligvis i Galten, hvor der er ledige pladser i øjeblikket. I Galten kommune bliver der dog arbejdet på at finde en løsning, som midlertidigt kan løse den utilfredsstillende og uholdbare situation.

Pr. 1. august er børnehaven fuld belagt, og der kan derfor ikke tages nye børn ind før til næste sommer, når et nyt hold skal i skole. Stjær oplever i disse år en stor tilflytning af især børnefamilier, og børnehaven har haft en stor merindskrivning her i vinter og forår, hvor der har været 60 børn i Stjær børnehave. Det er 50 % mere end børnehavens normering.

Det store pasningsbehov er blevet imødekommet med store velvilje og kreativitet fra børnehavens side. Stærekassen er blevet inddraget, hvor ca. 20 børn er blevet passet i løbet af sidste vinter og forår. Det har kunnet lade sig gøre, fordi alle har udvist stor fleksibilitet og forståelse for situationen, men det har trukket meget store veksler på både børn, forældre og ikke mindst personalet – især i våde og kolde perioder. Ordningen tåler derfor ikke gentagelse i den nuværende form. Mandag 19. juni var børnehavens bestyrelse til møde med Børne- og kulturudvalget på kommunen, hvor de fremlagde problemstillingen. Børnehavens bestyrelse gav deres bud på, hvordan situationen på kort sigt kan løses relativt billigt med en tilbygning til stærekassen i form af et yderligere barak-element, der vil betyde bedre toilet- og garderobeforhold. Bestyrelsen foreslog endvidere at der på længere sigt etableres en ny institution ved skolen eller at børnehaven udvides ved fx at opkøbe et nabohus.

Udvalget pointerede til mødet, at der indenfor budgetterne for indeværende år ikke kunne findes penge til en tilbygning til stærekassen, og at de langsigtede løsninger skal besluttes i Ny Skanderborg Kommune, samt at der p.t. er ledige børnehavepladser i Galten. Udvalget laver et notat om situationen, som sendes videre til Ny Skanderborg.

En måned senere blev børnehaven orienteret om, at forvaltningen arbejder med sagen med henblik på at finde en løsning i form af en udvidelse af Stærekassen. Sagen har endnu ikke d.d. været udvalgsbehandlet.

Imens venter vi i spænding på, om det lykkedes at løse det akutte pasningsproblem i forhold til de børn der snart bliver 3 og tilflytterbørn i alderen 3 til 6 år.

Vi bor i en god lille velfungerende by, som især mange børnefamilier vælger at flytte til. I følge den nye lokalplan er der yderligere byvækst i vente – og dermed formentlig et stigende antal børn. For mange tilflyttere er ønsket om en tæt tilknytning til lokalmiljøet afgørende, specielt når det drejer sig om børnene. Et forhold der også gælder alle os, der allerede bor i Stjær. Den tætte tilknytning fås kun, hvis der er pasningsmuligheder i nærmiljøet. Herudaf vokser der uvurderlige bånd, kontakter, initiativer og venskaber mellem børn såvel som mellem voksne – kort sagt, alt det der er helt centralt for det gode liv på landet. Stjær Børnehave skal være et reelt pasningstilbud, alt andet er utilfredsstillende.

Vi håber meget, at der findes en løsning!
Helene og Kresten Thorup