Stjær By-Portal

Jyllands hjerte - Stjær huser ca. 1000 Stjærboere, Skanderborg kommunes måske bedste skole og et mangfoldigt foreningsliv.

 

Debatmøde om nye stor-kommune

Sammenlægning af Galten, Hørning, Ry og Skanderborg kommuner. Debatmøde for alle borgere i den nye kommune:

**
Tirsdag den 22. februar 2005, kl. 19.00
i kantinen på Skanderborg-Odder Handelsskole
Højvangens Torv 2, Skanderborg
**
Kom og drøft vision og målsætninger for den nye store kommune med de lokale politikere. Udnyt muligheden for at inspirere og præge den politiske dagsorden i den nye kommune.

Hjemmeside for nye stor-kommune: nySkanderborg.dk Politikerne i de fire byråd har arbejdet med at formulere en vision og udkast til overordnede målsætninger for den nye kommune. Resultaterne præsenteres på mødet som optakt til debatten. I pausen er sammenlægningskommunerne vært ved en øl/vand og en sandwich.

Vi vil opfordre alle borgere til at møde op til debatmødet og give udtryk for meninger og holdninger. Vi glæder os til en indholdsrig debat, som kan inspirere os til det videre arbejde i processen.

Med venlig hilsen

Jens Grønlund
borgmester, Galten

Søren Erik Pedersen
borgmester, Hørning

Jonna Grønver
borgmester, Ry

Aleksander Aagaard
borgmester, Skanderborg