Stjær By-Portal

Et mangfoldigt landsbyfællesskab med masser af natur, aktivitet og fællesskab - ‘Et godt sted at bo’

 

Bus i Stjær og omegn !?

Spørgeskemaundersøgelse:I forbindelse med Midttrafiks nye udspil til besparelser er en lukning af bus rute 109 endnu en gang kommet på dagsordnen. I en spørgeskamaundersøgelse vil vi forsøge at afdække behovet for busforbindelse i Stjær og omegn, samt konsekvenserne af en evt. nedlæggelse af ruten.

Svarfrist onsdag d. 16. juni!

Udfyld straks spørgeskemaet online: http://kortlink.dk/7und

Hvis der kommer tilstrækkelig mange besvarelser (mere end 50) overleveres resultatet til byrådet i Skanderborg inden det ekstraordinære møde på rådhuset om kollektiv bustrafik d. 22. juni. Resultatet offentliggøres også her på Stjær By-Portal.

Se også artikel hos JP Århus om spareplanen.