Stjær By-Portal

Jyllands hjerte - Stjær huser ca. 1000 Stjærboere, Skanderborg kommunes måske bedste skole og et mangfoldigt foreningsliv.

 

Borgermøde om nye busruter

Skanderborg Kommune har fået lavet en analyse af den kollektive trafik. Det har mundet ud i en rapport, som indeholder nogle forslag til ændringer af de nuværende busruter. De vil gerne præsentere ideerne for borgerne, og holder derfor et borgermøde mandag den 3. november, kl. 19.00 på Restaurant Gammel Høver, Silkeborgvej 39, Galten.

Rapporten har gennem noget tid været tilgængelig (se referencer), og kort fortalt går ideen ud på at lave en "Kvik-cirkel", hvor busser hele tiden kører i ring mellem Skanderborg, Ry, Låsby, Galten, Storring, Stjær, Hørning eller Jeksen, Stilling og tilbage til Skanderborg. Der skal samtidig køres begge veje rundt i cirklen. Forslaget koster ca. 4 mio. kr. ekstra i drift om året end nu.

Hvis byrådet bevilger pengene, vil det blive lettere for borgere i Storring og Stjær at komme rundt i Skanderborg Kommune. Men for pendlere til Viby og Århus, vil forslaget betyde, at den direkte forbindelse forsvinder, og at der skal skiftes bus i Hørning eller Stilling. Der er ikke i rapporten nævnt, hvordan der kan sikres minimal ventetid ved omstigningen.

Med venlig hilsen
Jesper Lumbye

Referencer:
Opslag om borgermøde
Hovedrapport
Bilagsrapport