Stjær By-Portal

Jyllands hjerte - Stjær huser ca. 1000 Stjærboere, Skanderborg kommunes måske bedste skole og et mangfoldigt foreningsliv.

 
Flere artikler ➜

Borgermøde for alle i Stjær, Storring og hele Stjær skoledistrikt.

Borgermøde for alle i Stjær, Storring og hele Stjær skoledistrikt.

Tirsdag d. 4. februar kl. 19-21 på Stjærskolen.

Det er vigtigt for udskolingens fremtid og for Stjærs fremtid som aktiv landsby, at flest mulig møder op og deltager.

Der er mange gode faktuelle grunde til at bevare udskolingen i Stjær, men der er også behov for at vise, at der er en kæmpestor lokal opbakning til Stjærskolen

Se også det tilhørende event på Facebook

Flere fra Undervisnings- og Børneudvalget har allerede takket jo og vil komme. Vi håber at flere udvalgs- og byrådsmedlemmer takker ja til invitationen og lokal dialog og demokrati, så vi kan få en god, positiv og konstruktiv dialog med Skanderborg Byråd.

Nedenstående invitation er sendt til medlemmer af Undervisnings- og Børneudvalget, følgegruppen, Skanderborg Byråd og borgmester Frands Fischer.

Invitation

Støt Stjærskolen

Til medlemmer af Undervisnings- og Børneudvalget, følgegruppen, Skanderborg Byråd og borgmester Frands Fischer

I anledning af Undervisnings- og Børneudvalgets arbejde med ny struktur på skoleområdet inviterer Stjær Sogns Borgerforening og borgergruppen Stjær i Udvikling dig til borgermøde i på Stjærskolen tirsdag den 4. februar kl. 19.00-21.00.

Med borgermødet ønsker vi at åbne en dialog mellem politikere og borgere i forhold til den udfordring, Skanderborg Kommune har på skoleområdet. Vi vil gerne invitere jer til at komme og fortælle om processen, herunder ønsker vi at høre, hvilke scenarier Undervisnings- og Børneudvalget arbejder med for Stjærskolens fremtid og for fremtidige udskolingsbørn.

Derudover vil vi gerne benytte lejligheden til at gøre rede for og uddybe vores perspektiver på, hvordan Stjærskolen fortsat kan bidrage til en bæredygtig løsning med respekt for de nyformulerede kvalitetsmarkører og stigende elevtal.

En uge inden mødet vil program blive opdateret her og fremsendt til deltagende politikere.

Med venlig hilsen

Stjær Sogns Borgerforening og borgergruppen Stjær i Udvikling

Om Stjær i Udvikling

Stjær i Udvikling understøttes af de talrige foreninger, fællesskaber og nytænkende tiltag som borgerne i Stjær gang på gang går ind i for at skabe en levende landsby med plads til alle, engagement og ejerskabsfølelse på tværs af generationer, interesseområder og demografi.

Stjær er en aktiv by, hvor fællesskabet er i centrum, og hvor borgerne sammen skaber gode rammer for et godt landsbyliv.

Det ses blandt andet ved: