Stjær By-Portal

Jyllands hjerte - Stjær huser ca. 1000 Stjærboere, Skanderborg kommunes måske bedste skole og et mangfoldigt foreningsliv.

 

Generalforsamling i Stjær Boldklub (2004-02)

Generalforsamlingen afholdes i klubhuset onsdag 17. Marts 2004, klokken 19.30.

Bestyrelsen vil gerne påpege, at det er ganske risikofrit at møde op til årets generalforsamling. Alle poster er besat, så med mindre der er ønske om udskiftning, er der altså ingen fare for at blive rodet ind i bestyrelsesarbejdet....MEN...

Vi vil meget gerne have at du kommer !
Vi vil meget gerne høre din mening om tingene i Stjær Boldklub !
Vi vil meget gerne kunne tage højde for dine ideer ! Dagsorden iflg. vedtægter:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Formandens beretning, herunder gennemgang af alle afdelingers aktiviteter.
  3. Fremlæggelse af de reviderede regnskab til godkendelse
  4. Boldklubbens budget for 2004
  5. Valg af formand (Henning Røgen modtager genvalg)
  6. Valg af tre suppleanter (Modtager genvalg)
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant (Modtager genvalg)
  8. Behandling af indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde senest 14. marts 2004)
  9. Eventuelt

Herefter er Stjær Boldklub vært med ost og vin.

VEL MØDT

Henning Røgen - Formand
Telefon: 86 95 04 14
Email: henning@rogen.dk